Življensko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje Vam nudi način varčevanja in hkrati zavarovanje:

zajamčeno izplačilo ob poteku zavarovanja in zato večja finančna neodvisnost ter uresničitev marsikatere želje v času upokojitve – potovanje ali ukvarjanje z aktivnostmi, ki smo si jih prej lahko le želeli.

varnost za svojce v primeru najhujšega – smrti zavarovanca.

druzina 1500
Možnosti dodatnega zavarovanja:

zavarovanje za primer smrti, naravne ali nezgodne (zav. vsota do 400.000 EUR)

zavarovanje za primer nezgodne smrti (do trikratnika osnovne vsote)

zavarovanje za primer nezgodne smrti (do trikratnika osnovne vsote)

zavarovanje za primer invalidnosti zaradi nezgode (do trikratnika osnovne vsote)

nezgodna renta, izplačljiva dosmrtno ali za določeno dobo: 500 EUR ali 1000 EUR mesečno.

oprostitev plačevanja premije v primeru bolezni ali nezgode, zavarovalnica prevzame plačevanje premije, v kolikor pride do opravilne nesposobnosti zaradi bolezni ali nezgode

locevalna crta1

Življenjsko zavarovanje za primer smrti

Življenjsko zavarovanje za primer smrti se običajno sklepa ob nastanku večjih finančnih obveznostih.

Ko najamemo kredit za nakup hiše ali stanovanja, nam običajno že banka ponudi to vrsto zavarovanja. Opozorimo naj Vas, da ta zavarovanja največkrat niso najugodnejša!

V primeru smrti zavarovanca se izplača zavarovalna vsota dogovorjena na polici. Vzrok smrti pri tem zavarovanju ni pomemben (lahko je nezgoda ali smrt zaradi bolezni). Vendar pa mora biti zavarovanec ob sklepanju zavarovanja popolnoma zdrav.

beach-1867271_960_720 (1)

Vaša pokojnina

Skrb za prihodnost se obrestuje. Pokojnina iz obveznega zavarovanja je in bo neka osnovna varnost! Kolikšna bo se pač ne ve. Da bomo živeli v malo večji blaginji pa moramo predhodno in pravočasno že sami poskrbeti za dodatno pokojnino – rento.

Kdaj začeti z rentnim oz. pokojninskim varčevanjem? Načeloma velja: prej ko začnete varčevati, toliko višji so Vaši donosi!

Nudimo Vam zajamčeno pokojnino oz. rento. Doživljenjsko ali za določeno, dogovorjeno obdobje. V času plačevanja je vključena fiksna obrestna mera 2,25% in pripisani ustvarjeni dobiček.

Kolikšna je minimalna mesečna premija? Tudi s 30 EUR mesečno, kolikor znaša minimalna premija, se sčasoma, dolgoročno, privarčuje primerna vsota sredstev. Večina varčevalcev se sčasoma odloči in poviša varčevalno premijo, kolikor jim to pač dopuščajo sredstva.

Kaj pa v primeru smrti pred začetkom izplačevanja? Zavarovalnica izplača upravičencem vse vplačane premije in pripisani dobiček, v kolikor je v času plačevanja že ustvarjen. Zavarovalnica ne zaračuna nikakršnih stroškov sklenitve in vodenja pokojninske – rentne police.

upokojenci
locevalna crta

15/10 Zajamčeno

Nova oblika življenjskega zavarovanja Zavarovalnice Wienerstädtische.

Premijo plačujete 10 let, denar dobite po 15 letih, kar pomeni, da se Vam denar še 5 let plemeniti. Zajamčena zavarovalna vsota, za katero Vam garantira zavarovalnica, znaša 108,7% vplačane premije (za 50 EUR mesečne premije prejmete 6.522,00 EUR).

V kolikor zavarovalnica ustvarja večji dobiček, je tudi zavarovalna vsota, ki jo prejmete po poteku višja.

Prva osebna varnost

Življenjsko zavarovanje za primer smrti, lahko tudi s kritjem kritičnih bolezni in z nezgodnim zavarovanjem.

Zavarovalnica izplača dogovorjeno zavarovalno vsoto v primeru naravne ali nezgodne smrti.

Hkrati lahko zavarujete tudi nadomestilo za najmanj 30-dnevno odsotnost z dela zaradi bolezni ali nezgode in nadomestilo za zlom kosti.

Zavarovalna vsoto, za katero je priporočljivo, da se zavarujete si lahko izračunate sami po naslednjem postopku: letni dohodek pomnožite s številom let do finančne neodvisnosti vaših bližnjih (otrok), prištejte višino vaših kreditov in dolgov, prištejte predvidene izdatke za vzdrževanje vaših bližnjih (šolanje, izven šolske dejavnosti, počitnice…) ter odštejte zavarovalne vsote morebitnih že obstoječih življenjskih zavarovanj. Na ta način bodo vaši najbližji finančno preskrbljeni.

Prva poslovna varnost

Življenjsko zavarovanje za ključne zaposlene v podjetju.

Zavaruje se izpad dohodka v primeru smrti, hujše bolezni, popolne in trajne poklicne invalidnosti, daljše bolniške odsotnosti ali daljšega zdravljenja v bolnišnici. Doda se lahko tudi nezgodno zavarovanje (invalidnost in razna dnevna nadomestila).

Zavarovanje je primerno tako za podjetja kot za samostojne podjetnike. Za zgoraj naštete primere namreč prejmete odškodnino, s katero lahko nadomestite dohodek, ki bi vam ga zaposleni prinesel, če bi delal.

Zavarovalna vsota mora biti dovolj visoka, da ob bolezni/invalidnosti nadomesti dobiček, ki bi Vam ga prinesel zaposleni, v primeru smrti pa morate upoštevati še stroške iskanja, zaposlovanja in usposabljanja novega zaposlenega. Priporoča se 5-7 kratnik trenutne plače oz. dohodka zaposlenega.

Zavarovanje doma

Zavarujete lahko vašo hišo ali stanovanje, opremo v primeru izliva vode iz cevi, razbitja stekla do vandalizma.

Preberi več

Nezgodno zavarovanje

Nudimo nezgodno zavarovanje posameznikov, družin, otrok, dijakov in študentov, kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih v podjetju..

Preberi več

Avtomobilsko zavarovanje

Izbirate lahko med različnimi vrstami zavarovanja kasko in drugih avtomobilskih zavarovanj v primeru nezgode.

Preberi več

O nas

Pri nas boste prejeli najboljše informacije o premoženjskih in pokojninskih zavarovanjih ter uredili registracijo ali prepis vašega vozila.

Kontaktirajte nas

Agencija Čelik Škofja Loka
Frankovo naselje 68 4220 Škofja Loka

04 51 54 250
agencija.celik@siol.net