Zavarovanje podjetja

Zgradba

Kot zgradba se pojmuje: poslovna zgradba (namenjena samo poslovanju), skladišče in delavnica.

Zavarovanje lahko sklenete na dejansko vrednost, kjer v primeru škode zavarovalnica pri izplačilu odškodnine obračuna amortizacijo (stroški niso v celoti plačani) ali pa na novo vrednost, kjer v primeru škode dobite povrnjene vse stroške.

Zavarujete osnovne požarne rizike (požar, strela, eksplozija, udarec zavarovančevega motornega vozila, manifestacije in demonstracije). Poleg tega se lahko zavaruje lom stekla, vandalizem na zgradbi, poplava, izliv vode …

Vse je odvisno od tega, kaj najbolj potrebujete. Skupaj pogledamo ponudbe in se odločimo za tisto, ki je vašim potrebam najbližja.

money-2724235_960_720

Oprema

Pod opremo spada vsa oprema, ki je v lasti zavarovanca (podjetja), ter je navedena v poslovnih knjigah.

Lahko je tudi na posebnem seznamu, ki pa mora biti priložen zavarovalni polici. Če nekaj ni vpisano v poslovnih knjigah ali na priloženem seznamu, potem ne bo izplačila v primeru škode, tudi če je vrednost nevpisane opreme nekaj tisoč evrov. Zato je potrebno biti previden.

Tako kot pri zgradbi, se tudi za opremo zavarujejo osnovni požarni riziki, možnost imate zavarovanja na dejansko ali na novo vrednost, veliko možnih dodatnih kritij.

Kot vedno pri zavarovanju je potrebno premisliti kaj potrebujete, kaj je za Vas najpomembnejše in se odločiti za tisto ponudbo, ki krije za Vas najnevarnejše rizike in je po drugi strani najugodnejša.

pisarna

Zaloge

Zavarovane so zaloge (vse vrste blaga, surovine, materiali, polizdelki, nedokončana proizvodnja, končni izdelki, plemenite kovine, drago kamenje, izdelki iz plemenitih kovin in dragega kamenja), ki so last zavarovanca (podjetja) in so zavedene v poslovnih knjigah.

Zavarujejo se lahko tudi stvari, ki se dajo zavarovancu v popravilo, uporabo, hrambo, obdelavo … pa so v lasti druge osebe.

Zavarujejo se za osnovne požarne nevarnosti, lahko tudi za druge. Odvisno od tega, do kakšnega škodnega primera sploh lahko pride.

Obratovalni zastoj

Stalni stroški so nujni stroški, ki so navedeni na polici in nastanejo, ker nek obrat (delavnica) preneha delovati zaradi škode nastale zaradi zgoraj navedenih vzrokov.

To so stroški plač, vzdrževanja objekta, stroški, ki nastanejo zaradi nedelovanja strojev …

POSLOVNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje tovornih vozil

Obvezno zavarovanje
Obvezno zavarovanje je zakonsko določeno ravno tako za tovorna vozila kot za osebna. Premija se računa na podlagi nosilnosti vozila. Krita je škoda, ki jo povzročite drugim osebam. Lahko je to materialna ali osebna škoda.

Kasko zavarovanje
Kasko zavarovanje Vam krije škodo, ki jo sami povzročite svojemu vozilu ali pa škodo viharja, toče …Zavarovanje lahko sklenete z odbitno franšizo (del škode plačate sami) ali pa brez odbitne franšize (vse stroške plača zavarovalnica).

Lahko dodate različne dodatne kombinacije – divjad, stekla, svetlobna telesa in ogledala, ni pa možno dodatno zavarovati parkirišča.

 

Transportno zavarovanje

Prevozniška dejavnost
Zavarovanje krije zavarovančevo zakonsko prevozniško odgovornost za:
– dokazano popolno ali delno fizično izgubo stvari
– dokazano popolno ali delno poškodbo stvari
– zamudo pri izročitvi stvari,
katere so bile dejansko prevzete na prevoz z ustrezno zavarovančevo prevozno listino ali pogodbo.

Škoda je krita v primeru prometne nesreče, požara ali eksplozije, vlomne tatvine ali tatvine celega vozila s tovorom.

Zavarovanje velja na območju Slovenije ali na območju Evrope v geografskem smislu. Odvisno od dogovora.

Zavarovanje tovora
Zavarovane so pošiljke med prevozom po kopnem, notranjih vodah (rečni in jezerski prevozi), z avioni, po pošti in v obalni plovbi Slovenije.

Tovor je zavarovan ves čas od začetka nakladanja na prevozno sredstvo do končne razložitve. Zavarovano je tudi vmesno skladiščenje tovora, vendar ne dalj kot 30 dni.

Premija je odvisna od zavarovalne vsote (vrednosti pošiljke). V določenih primerih, ko je tovor večje vrednosti, si zavarovalnica pridržuje pravico do dodatnih pogojev. Te pogoje mora zavarovanec uresničiti, da zavarovanje velja.

Strojelomno zavarovanje

Zavarovani so stroji, električne naprave, gospodinjski aparati, računalniki … za nepričakovano uničenje ali poškodovanje.

Pri strojelomnem zavarovanju je potrebno biti posebno previden pri zavarovalni vrednosti. Če zavarujete štiri leta star računalnik ne pričakujte, da boste v primeru nepričakovane poškodbe dobili denar za nov računalnik. Zavarovalnica namreč pri računanju odškodnine odšteje amortizacijo (znesek izgubljene vrednosti zaradi obrabe, starosti, ekonomske zastarelosti).

Ravno zaradi obračunavanja amortizacije, je potrebno dobro premisliti, za kateri aparat se vam to zavarovanje sploh splača.

 

Montažno zavarovanje

Je zakonsko obvezno zavarovanje.

Zavarovane so kovinske konstrukcije, ki jih montirate (s strojno in elektro opremo ali brez nje), materiali, ki se montirajo, oprema s katero se montira.

Zavarovane so škode, ki nastanejo iz osnovnih požarnih nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča …), montažne nezgode (napake v materialu, konstrukciji, v tehnično računskih podlagah …) ter vlomska tatvina.

Objekt, na katerega montirate, je zavarovan z doplačilom.

.

Gradbeno zavarovanje

Zavarovanje je zakonsko obvezno.

Zavarovanje krije osnovne požarne nevarnosti (požar, strela, eksplozija, vihar, toča …), gradbeno nezgodo (napaka pri izvajanju, napaka pri konstrukciji, v materialu …) ter vlomsko tatvino.

Zavarovan je objekt v gradnji (nadgradnje, adaptacije, novogradnje, dograditve …).

 

Če na primer pri hiši delate prizidek, potem hiša sama ni krita, prizidek pa je – za zgoraj omenjene nevarnosti. Z doplačilom pa lahko zavarujete tudi hišo. Zavarovane so tudi stvari namenjene vgradnji v objekt.

 

Odgovornost podjetja

Vsako podjetje, ki se ukvarja s kakšno dejavnostjo, bi moralo zavarovati odgovornost iz naslova te dejavnosti. Med svojim delom lahko nepričakovano povzroči škodo drugi osebi in za to mora plačati visoko odškodnino. Zavedati se morate, da so lahko odškodninski zahtevki s pomočjo odvetnikov izredno visoki.

Določeni poklici oziroma določene dejavnosti imajo že zakonsko določeno obvezno zavarovanje odgovornosti. Oni za to poskrbijo. Kaj pa vsi ostali? Ste pripravljeni žrtvovati svoje premoženje zaradi neke napake? Odločitev je v Vaših rokah.

Zavarovanje sončne elektrarne

Sončna elektrarna je naprava, ki sončno energijo pretvarja v električno energijo. Lahko je postavljena na nek objekt ali pa zgrajena kot samostojni objekt (nameščena na tla).

Zavarovanje sončne elektrarne krije uničenje, poškodovanje ali izginitev sončne elektrarne ali delov elektrarne. Nevarnosti, ki jih lahko zavarujete so: demonstracije in manifestacije, eksplozija, izliv vode, vandalizem, potres, požar, razbitje stekla, strela, strojelom, toča, vihar … Zavarujete lahko tudi obratovalni zastoj, ki je posledica materialne škode.

Podatki, ki jih potrebujemo za izračun so naslednji: vrednost projekta z DDV, moč in tip elektrarne, lokacijo in tip zgradbe, na kateri je elektrarna postavljena

O nas

Pri nas boste prejeli najboljše informacije o premoženjskih in pokojninskih zavarovanjih ter uredili registracijo ali prepis vašega vozila.

Kontaktirajte nas

Agencija Čelik Škofja Loka
Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka

04 51 54 250
agencija.celik@siol.net