Avtomobilsko zavarovanje

Ugodnosti

Za mlade voznike ali voznike začetnike?

Mladi voznik bo pri zavarovalnici Grawe za povečano tveganje plačal le 10% doplačilo na AO in AO+. S tem doplačilom je krit povečan rizik za zavarovanje mladega voznika na vseh vozilih zavarovanih pri zavarovalnici Grawe (tudi vozila znancev, prijateljev,…)

Ali pa samostojna polica za mladega voznika na Zavarovalnici SAVA. Več tukaj.

Za izkušene voznike?

Zavarovalnica GENERALI D.D., zato ker Vam priznamo popust, tudi do 20% na veljavnost vozniškega dovoljenja, popust na brezškodno dogajanje v preteklem zavarovalnem letu, popust na takojšnje plačilo premije. In tako pridejo posamezniki do tega, da plačajo le 36% letne premije! S tem, da Vam pri kasko zavarovanju priznamo popust tudi na sklenjeno premoženjsko zavarovanje.

avtomobilsko zavarovanje 1500

Obvezno zavarovanje

Zavarovanje avtomobilske odgovornosti je po zakonu obvezno zavarovanje, s katerim je krita škoda, ki jo s svojim zavarovanim vozilom povzročite tretjim osebam. Lahko je to poškodovanje ali uničenje stvari, telesna poškodba ali smrt. V osnovnem – obveznem zavarovanju so zajeti tudi sopotniki v vozilu, kar pomeni, da v primeru telesnih poškodb zase prejmejo odškodnino.

Škoda za vozilo, s katerim je povzročena škoda tretji osebi in morebitne telesne poškodbe voznika iz obveznega zavarovanja niso krite.

Zavarovanje voznika AO+

Zavarovanje voznika je zavarovanje vsakokratnega voznika vozila (ne le lastnika vozila) za telesne poškodbe v primeru, da povzroči prometno nesrečo. V primeru smrti voznika, se zavarovalnina izplača njegovim svojcem in ne lastniku vozila.

Vse druge osebe (sopotniki v vozilu, pešci, kolesarji, osebe v drugem vozilu …) so zavarovane z osnovnim – obveznim zavarovanjem.

car-1149997_960_720

Kasko zavarovanje

Kasko zavarovanje Vam nudi zavarovanje Vašega lastnega vozila. Osnovne nevarnosti, ki jih to zavarovanje krije so: prometna nesreča, delovanje naravnih sil, požar in eksplozija ter poškodovanje vozila. Pri nekaterih zavarovalnicah je k osnovni nevarnosti prišteta tudi kraja, pri nekaterih je kraja dodatna kombinacija. Pri osnovnih nevarnostih se lahko odločite za zavarovanje z odbitno franšizo ali brez odbitne franšize. V primeru, da se odločite za zavarovanje z odbitno franšizo, morate v primeru škode plačati določen procent stroškov sami (v primeru 1% franšize je to 1% od novonabavne vrednosti vozila).

Imate tudi možnost sklepanja dodatnih kombinacij: parkirišče, steklo, svetlobna telesa in ogledala, nadomestno vozilo, divjad in domače živali. Zavarovanje dodatnih kombinacij je običajno brez odbitne franšize in brez vpliva na bonus.

mercedes-841465_960_720

Nezgodno zavarovanje

Nezgodno zavarovanje Vam nudi odškodnino za vsa zavarovana potniška mesta v avtu za primer poškodbe v prometni nesreči. Odškodnina je običajno namenjena za trajno invalidnost ali smrt, lahko pa plačate tudi premijo za dnevno odškodnino – za dneve aktivnega zdravljenja telesne poškodbe zaradi prometne nesreče.

07-660x400

Avtomobilska asistenca

Avtomobilska asistenca ali pomoč na cesti Vam nudi asistenco v primeru prometne nesreče ali okvare vozila. Nudi Vam popravilo vozila (če je popravilo možno v eni uri), vleko vozila do določenih stroškov, dostavo rezervnih delov ali goriva, ob čemer je samo dostava brezplačna, gorivo ali rezervni del plačate sami, nadomestno vozilo, možnost plačila stroškov prenočišča… Kritja so odvisna od zavarovalnice, saj ima vsaka svoje pogoje in svoja kritja. Od kritij je odvisna tudi premija za zavarovanje asistence, najosnovnejša je samo 5,70 EUR.

na cesti

DODATNO ZAVAROVANJE

locevalna crta1

Zavarovanje stroškov ponovnega opravljanja vozniškega dovoljenja

Zavarovani so stroški ponovnega opravljanja vozniškega izpita za kategorijo, za katero je bilo osebi odvzeto vozniško dovoljenje. Stroški niso kriti, v kolikor je oseba izpit izgubila ker je vozila pod vplivom alkohola ali ni upoštevala direktnih navodil policije. Možne so različne zavarovalne vsote, do katerih so stroški kriti, od tega pa je odvisna tudi premija.

Zavarovanje pravne zaščite zaradi uporabe motornega vozila

Ni vsaka prometna nesreča ”enostavna” v smislu jaz sem kriv, ti nisi, greva na zavarovalnico. Situacija se lahko zaostri in vedno pogosteje vmes posežejo odvetniki. V takšnem primeru Vam je lahko v pomoč pravna zaščita za kazenske postopke in utemeljene odškodninske zahtevke naslovljene proti Vam. Zadevo morate prepustiti zavarovalnici in njenim pogodbenim odvetnikom, ki se potem v Vašem imenu dogovarjajo naprej.

Zavarovanje izgube bonusa – odkup prve škode

Zavarovanje izgube bonusa vam v primeru, da je iz vašega zavarovanja izplačana odškodnina ali zavarovalnina omogoči, da v naslednjem letu ostanete v istem premijskem razredu. V kolikor bonus ni zavarovan in je z vašega zavarovanja izplačana odškodnina izgubite 3 premijske razrede (15% bonusa).

Zavarovanje za mlade voznike

Če ste mladi voznik in vozite več vozil je dobro, da sklenete polico za mladega voznika. V tem primeru namreč plačate premijo in ste zavarovani za vsako vozilo, ki ga vozite in z njim povzročite prometno nesrečo. Če vozite le eno vozilo, pa je dovolj doplačilo za mladega voznika na zavarovanju za to vozilo. V kolikor nimate ne police za vsa vozila in ne doplačila za mladega voznika na vozilu, ki ga vozite, morate v primeru škode sami plačati takšen odstotek škode kot znaša doplačilo za mladega voznika.

To pa je lahko kar velik znesek (če znaša doplačilo za mladega voznika 20% premije – že pri škodi 1000 EUR je to 200 EUR).

Zavarovanje doma

Zavarujte vaš dom in se odpravite na počitnice  ali daljši izlet brez skrbi.

Preberi več ->

Poslovno zavarovanje

Poslovni prostor, sodobna oprema, zaloge materiala in izdelkov so dragoceno premoženje, zavarujte ga.

Preberi več ->

Življenjsko zavarovanje

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem nudi možnost hkratnega zavarovanja in varčevanja.

Preberi več->

O nas

Pri nas boste prejeli najboljše informacije o premoženjskih in pokojninskih zavarovanjih ter uredili registracijo ali prepis vašega vozila.

Kontaktirajte nas

Agencija Čelik Škofja Loka
Frankovo naselje 68, 4220 Škofja Loka

04 51 54 250
agencija.celik@siol.net