Nezgodno zavarovanje

Nezgoda se nam lahko pripeti kjerkoli: pri delu, v naravi, v prometni nesreči... Nudimonezgodno zavarovanje posameznikov, družin, otrok, dijakov in študentov,
kolektivno nezgodno zavarovanje zaposlenih v podjetju...

Nezgodno zavarovanje posameznika

Osnovno nezgodno zavarovanje lahko sklene vsakdo med starostjo 14 in 75 let.

Običajno se zavarujejo nezgodna smrt, trajna invalidnost in dnevna odškodnina. Lahko se doda tudi zdraviliški dan, nadomestilo za bolečine, pogrebnina, bolnišnični dan, stroški zdravljenja …

Vsak dodatek vam podraži mesečno premijo, tako da je potrebno skrbno premisliti, kaj dejansko potrebujete.

Zavarovalnica Generali ima tudi paket za ženske, ki vključuje kritje v primeru, da zbolijo za rakom (stroški kozmetičnih operacij, pomoč v gospodinjstvu, nadomestilo v primeru izgube organa zaradi raka).

bless-you-2070774_960_720
locevalna crta1

Nezgodno zavarovanje družine

Ustreza vsakemu obdobju Vašega življenja! Najsibo v dobi in situaciji posameznika, partnerskega odnosa – tudi poslovnega –  ali v obdobju celotne družine (oba starša in otroci). Nezgoda lahko spremeni Vaše življenje ravno v teh odnosih. Hudo je če ste prizadeti sami, hudo je tudi za Vašega partnerja, še huje je, če so pri tem prizadeti otroci.

family-3062249_960_720

Seveda se sklepajo zavarovanja tudi s kritjem dnevnega nadomestila za čas bolniškega staleža vendar velja preračunati, v kolikšni meri se to finančno izide. Zavarovalnice zaračunajo najvišje premije ravno za kritje rizika dnevnega nadomestila.

In ravno zato Vam ponujamo zavarovanje in zavarovalna kritja, s katerimi si v primeru nezgode resnično lahko pomagate:

ZAVAROVANJE ZA PRIMER NEZGODNE SMRTI ALI INVALIDNOSTI: zavarovalne vsote se sklepajo od 50.000 EUR naprej. V tem primeru znese zav. vsota pri 90% invalidnosti ali več tudi do 200.000 EUR!

NEZGODNA RENTA: doživljenjska mesečna nezgodna renta, katera se v primeru kasnejše smrti zavarovanca izplačuje zajamčeno dobo 20 let!

DRUŽINSKA POKOJNINA: v primeru nezgodne smrti enega od staršev, se izplačuje dogovorjena zav. vsota (200 EUR) mesečno za vsakega otroka, do njegovega 18. leta starosti.

VDOVSKA POKOJNINA: ravno tako mesečno se v primeru nezgodne smrti enega od zakoncev ali partnerjev izplačuje renta oz. vdovska pokojnina za določeno dobo.

BOLNIŠNIČNI DAN: v primeru zdravljenja nezgode v bolnišnici se izplačuje dogovorjena odškodnina, katera se za zdravljenje v tujini poviša za 50%.

OPROSTITEV PLAČEVANJA PREMIJE: ko zavarovanec zaradi bolezni ali nezgode postane opravilno nesposoben in je v bolniškem ali invalidskem staležu, zavarovalnica prevzame plačevanje premije za sklenjena zavarovanja.

STROŠKI REŠEVANJA IN PREVOZA: v tujini, znotraj Evrope.

Da ponovimo: Zakaj nezgodno zavarovanje? Obstajata dva pomembna razloga in sicer:

VSAK SI ŽELI OBDRŽATI SVOJ ŽIVLJENJSKI STANDARD V PRIMERU, ČE SE MU KAJ PRIPETI in drugi!

VSAK ŽELI ZAVAROVATI SVOJE NAJBLIŽJE!

locevalna crta

Nezgodno zavarovanje šolarjev

Šolsko nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem šoloobveznim otrokom, dijakom ter študentom s statusom do starosti 26 let.

Letne premije so od 10,31 EUR pa vse do 50 EUR. Običajno so paketi že sestavljeni in vključujejo različne rizike (invalidnost, smrt, dnevna odškodnina …), Vi pa se odločite za tistega, ki se Vam zdi za Vas oziroma za Vaše otroke najprimernejši.

learn-1996845_960_720

Kolektivno zavarovanje

Primerna za podjetja in samostojne podjetnike z več zaposlenimi, lahko pa tudi samo za enega zaposlenega. K zavarovanju se lahko pridružijo tudi družinski člani zaposlenih.

Vključuje veliko različnih rizikov (nezgodna smrt, trajna invalidnost, raznorazne odškodnine, od dnevnih do zdraviliških ali bolnišničnih dni …). Za rizike, ki jih želite zavarovati se odločite sami.

Premijo lahko plačuje podjetje ali pa zaposleni sami, odvisno od Vašega dogovora.

agreement-3489902_960_720

POSAMEZNIK

Osnovno nezgodno zavarovanje lahko sklene vsakdo med starostjo 14 in 75 let.

Preberi več

DRUŽINA

Ustreza vsakemu obdobju Vašega življenja! Najsibo v dobi in situaciji posameznika, partnerskega odnosa – tudi poslovnega –  ali v obdobju celotne družine (oba starša in otroci).

Preberi več

ŠOLARJI

Šolsko nezgodno zavarovanje je namenjeno vsem šoloobveznim otrokom, dijakom ter študentom s statusom do starosti 26 let.

Preberi več

O nas

Pri nas boste prejeli najboljše informacije o premoženjskih in pokojninskih zavarovanjih ter uredili registracijo ali prepis vašega vozila.

Kontaktirajte nas

Agencija Čelik Škofja Loka
Frankovo naselje 68, Škofja Loka

04 51 54 250
agencija.celik@siol.net